Συμπληρωματική Ζωοτροφή Ανάπτυξης, Πάχυνσης Μοσχαριών (Ν 510)