Πλήρης Ζωοτροφή Πάχυνσης Χοίρων (Ζωντανό Βάρος 60 Κιλά - Σφαγή) (Ν 440)