Εμπορία

alt text

Εμπορία

Δραστηριότητες

  • Δίκτυο υποκαταστημάτων:
    Πέραμα, Τηλ. 28340 22230 Fax. 28340 22238
    Σφακάκι, Τηλ. 28340 74630 Fax. 28340 74749
    Ηράκλειο, Μαλάδες 173 Ειρήνης & Φιλίας Τηλ. 2810 314511 Fax. 2810 312977
  • Δίκτυο συνεργατών σε όλη την ΕΛΛΑΔΑ