Skip to main content

Η βασική λίπανση της ελιάς, δηλαδή η λίπανση που ξεκινά το φθινόπωρο και πραγματοποιείται έως το τέλος χειμώνα, είναι πάρα πολύ σημαντική. Εάν η καλλιέργεια μας το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα διαθέτει όλα τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζονται για τη σωστή ανάπτυξή της, τότε το μόνο σίγουρο είναι ότι θα έχουμε ένα άκρως επιτυχημένο αποτέλεσμα, τόσο από πλευράς ποιότητας όσο και ποσότητας. 

 • Η ΒΙΟ.ΖΩ.ΕΛ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. & οι γεωπόνοι της, σε Πέραμα, Σφακάκι, Σπήλι, Μεσοχωριό και Μαλάδες Ηρακλείου, προτείνουν οικονομικά και υψηλής ποιότητας λιπάσματα των εταιρειών: 
 • VITA CHEMIE & MEDILCΟ 

Για τη σωστή χρήση των λιπασμάτων σε κάθε καλλιέργεια, μπορείτε να συμβουλευτείτε τους γεωπόνους μας, οι οποίοι θα σας κατευθύνουν και θα σας προτείνουν την κατάλληλη και πιο συμφέρουσα λύση για τις δικές σας ανάγκες. 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΠΕΡΑΜΑ 28340-22230, ΣΦΑΚΑΚΙ: 28430- 74630, 6973011359,6986839730 

Σημαντική η λίπανση της ελιάς: 

Εάν κατά τη διάρκεια της βασική λίπανσης γίνουν λάθη, είναι σίγουρο πως θα τα βρείτε μπροστά σας κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου. Μάλιστα, σε αρκετές περιπτώσεις δε θα είναι εύκολο να διορθωθούν.                                                                                                            Η ελιά αποτελεί το πιο γνωστό δέντρο της χώρας μας. Έχει την ικανότητα να ευδοκιμεί σε μεγάλη ποικιλία εδαφών: από τα βαθιά, γόνιμα, αρδευόμενα, πεδινά εδάφη έως τα πτωχά, αβαθή και ξηρά εδάφη των ημιορεινών περιοχών. Γι’ αυτό και μπορούμε να τη δούμε σε διάφορα σημεία της Ελλάδας. Το ριζικό της σύστημα εκμεταλλεύεται άριστα τα θρεπτικά στοιχεία και την εδαφική υγρασία αυξάνοντας την ανθεκτικότητα των δένδρων στην ξηρασία. Η φθινόπωρο-χειμερινή λίπανση της ελιάς είναι πολύ σημαντική γιατί αυτή την περίοδο θα πρέπει η ελιά να έχει στη διάθεσή της όλα τα θρεπτικά στοιχεία και ειδικότερα το άζωτο που είναι απαραίτητο για τη διαφοροποίηση των ανθοφόρων οφθαλμών και την έναρξη της βλάστησης. Η βασική λίπανση είναι η περίοδος που γίνονται οι περισσότερες προσθήκες θρεπτικών στοιχείων στον ελαιώνα. 

 • Η ΒΙΟ.ΖΩ.ΕΛ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. & οι γεωπόνοι της, σε Πέραμα, Σφακάκι, Σπήλι, Μεσοχωριό και Μαλάδες Ηρακλείου, προτείνουν οικονομικά και υψηλής ποιότητας λιπάσματα των εταιρειών: 
 • VITA CHEMIE & MEDILCΟ 

Για τη σωστή χρήση των λιπασμάτων σε κάθε καλλιέργεια, μπορείτε να συμβουλευτείτε τους γεωπόνους μας, οι οποίοι θα σας κατευθύνουν και θα σας προτείνουν την κατάλληλη και πιο συμφέρουσα λύση για τις δικές σας ανάγκες. 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΠΕΡΑΜΑ 28340-22230, ΣΦΑΚΑΚΙ: 28430- 74630, 6973011359,6986839730 

Ποια θρεπτικά στοιχεία χρειάζεται περισσότερο η ελιά;                          

Είναι γνωστό πως οι ελλείψεις που εμφανίζονται συχνότερα στους ελαιώνες αφορούν τα στοιχεία άζωτο, κάλιο και βόριο, ενώ το στοιχείο που διαπιστώνεται συχνότερα σε περίσσεια είναι ο φώσφορος. 

 • Το άζωτο (Ν) είναι το σημαντικότερο θρεπτικό στοιχείο της ελιάς, καθώς επηρεάζει άμεσα την βλάστηση και την παραγωγή. Με ιδιότητες όπως αύξηση του αριθμού και του βάρους των καρπών, ενίσχυση της ανάπτυξης της ανοιξιάτικης βλάστησης, μείωση της παρενιαυτοφορίας και βελτίωση της καρπόδεσης, αποτελεί σίγουρα το πιο βασικό θρεπτικό στοιχείο. 
 • Το κάλιο(Κ) είναι ένα αναντικατάστατο στοιχείο για την ελιά, καθώς η ανεπάρκειά του μειώνει άμεσα την παραγωγή και επιδρά αρνητικά στην ποιότητα και την περιεκτικότητα του καρπού σε λάδι, ενώ αποτελεί βασικό συντελεστή για την αντοχή του δένδρου στον παγετό, την ξηρασία, σε εχθρούς, ασθένειες και αντίξοες καιρικές συνθήκες.  
 • Το βόριο (Β) σχετίζεται άμεσα με τη γονιμότητα του ελαιώνα και είναι το σημαντικότερο ιχνοστοιχείο στο ελαιόδεντρο. Η έλλειψή του μπορεί να προκαλέσει τροφοπενία της ελιάς και ως εκ τούτου προβλήματα μειωμένης καρποφορίας.   
 • Ευνοεί την άνθιση, αυξάνει την βιωσιμότητα της γύρης και αυξάνει την καρπόδεση. 
 • Ευνοεί την καλή ανάπτυξη της ρίζας γι’ αυτό και είναι υψίστης σημασίας θρεπτικό συστατικό σε ριζώδεις καλλιέργειες όπως το καρότο, τα τεύτλα κ.α. 

Πως αναγνωρίζουμε τις τροφοπενίες στοιχείων σε μια καλλιέργεια; 

Τα κυριότερα συμπτώματα της έλλειψης αζώτου στα δέντρα είναι: 

► η γενική μείωση της βλάστησης, 

► το χρώμα των φύλλων εμφανίζεται κιτρινοπράσινο, με μέγεθος μικρότερο από το κανονικό, 

► πρόωρη φυλλόπτωση, 

► αυξημένο ποσοστό ατελών ανθέων και  

► μικρό ποσοστό ανθέων ανά ταξιανθία 

ΤΡΟΦΟΠΕΝΙΑ ΑΖΩΤΟΥ 2

Χαρακτηριστικό σύμπτωμα της έλλειψης φωσφόρου είναι: 

► μια ακανόνιστη διάστικτη χλώρωση της περιφέρειας των φύλλων που αρχίζει συνήθως από την κορυφή του φύλλου και επεκτείνεται προς τη βάση του κατά μήκος των δυο πλευρών του ελάσματος, 

► νεκρώσεις στην κορυφή και στην περιφέρεια των φύλλων, 

► βλαστοί βραχείς και λεπτοί, καθώς και 

► σημαντικός περιορισμός της βλάστησης. 

ΤΡΟΦ ΦΩΣΦΟΡΟΥ

Η έλλειψη καλίου δημιουργεί: 

► αρχικά χλώρωση (με απόχρωση ορείχαλκου) και ξήρανση της κορυφής των φύλλων που μπορεί να καλύψει το ⅓ – ⅔ του ελάσματος, 

► έντονη μικροφυλλία, 

► περιορισμένη βλάστηση, 

► απογύμνωση και αποξήρανση κλαδίσκων και 

► πτώση της παραγωγής. 

τροφοπενια Κ

Τα συμπτώματα της έλλειψης βορίου ξεκινούν με: 

 χλωρώσεις και νεκρώσεις του κορυφαίου τμήματος των φύλλων, 

► ύπαρξη πολλών ξηρών κλαδίσκων (μορφή σκούπας), 

► ροπαλομορφία του ελάσματος, 

► νέκρωση του ακραίου οφθαλμού, 

► μείωση δραστηριοποίησης ανθοφόρων οφθαλμών, 

ενώ μπορεί να εξελιχθούν σε: 

► φυλλόπτωση, 

► ξηράνσεις βλαστών, 

► παραμορφώσεις καρπών κτλ. 

ΤΡΟΦΟΠΕΝΙΑ Β
 • Η ΒΙΟ.ΖΩ.ΕΛ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. & οι γεωπόνοι της, σε Πέραμα, Σφακάκι, Σπήλι, Μεσοχωριό και Μαλάδες Ηρακλείου, προτείνουν οικονομικά και υψηλής ποιότητας λιπάσματα των εταιρειών: 
 • VITA CHEMIE & MEDILCΟ 

Για τη σωστή χρήση των λιπασμάτων σε κάθε καλλιέργεια, μπορείτε να συμβουλευτείτε τους γεωπόνους μας, οι οποίοι θα σας κατευθύνουν και θα σας προτείνουν την κατάλληλη και πιο συμφέρουσα λύση για τις δικές σας ανάγκες. 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΠΕΡΑΜΑ 28340-22230, ΣΦΑΚΑΚΙ: 28430- 74630, 6973011359,6986839730 

Προτάσεις Λίπανσης από τους γεωπόνους της ΒΙΟ.ΖΩ.ΕΛ. Σπυριδάκης Α.Β.Ε.Ε. 

ΟΥΡΙΕΣ 

 1. VitaChemie  Κoral 40-0-0 +SO3 με ιχνοστοιχεία &  
 1. Medilco Hellas Novachava 40-0-0 +14 SO3 με ιχνοστοιχεία  

σε αναλογία ανά δέντρο  1,5- 2kg , ενώ δεν συνίσταται σε καλλιέργειες μικρής ηλικίας.  

ΣΥΝΘΕΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 

 1. VitaChemie Oliveti 20-6-18 + 0.3B σταδιακής αποδέσμευσης αζώτου με ιχνοστοιχεία 
 1. Medilco Novachava 12-12-17 +2Mg με ιχνοστοιχεία  

σε αναλογία ανά δέντρο μέχρι 4kg και στις χονδρολιές μέχρι 5kg. 

       ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ 

 1. Vassilopoulos Super Eco Vas 9-5-4+1ZnSO3 + 1B με 64% οργανική ουσία & μικροοργανισμούς 

Με τον όρο βιολογική ή οικολογική γεωργία εννοούμε την ήπια, φιλική προς το περιβάλλον γεωργία, η οποία δεν χρησιμοποιεί χημικά φυτοφάρμακα και λιπάσματα σε αναλογία ανά δέντρο μέχρι 5kg.  

 • Η ΒΙΟ.ΖΩ.ΕΛ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. & οι γεωπόνοι της, σε Πέραμα, Σφακάκι, Σπήλι, Μεσοχωριό και Μαλάδες Ηρακλείου, προτείνουν οικονομικά και υψηλής ποιότητας λιπάσματα των εταιρειών: 
 • VITA CHEMIE & MEDILCΟ 

Για τη σωστή χρήση των λιπασμάτων σε κάθε καλλιέργεια, μπορείτε να συμβουλευτείτε τους γεωπόνους μας, οι οποίοι θα σας κατευθύνουν και θα σας προτείνουν την κατάλληλη και πιο συμφέρουσα λύση για τις δικές σας ανάγκες. 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΠΕΡΑΜΑ 28340-22230, ΣΦΑΚΑΚΙ: 28430- 74630, 6973011359,6986839730